Skip to main content

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (24.4.1999/523) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Yritys: AT-Air Oy
Y-tunnus: 2611686-1
Katuosoite: Korkeavuorenkatu 15
Postiosoite: 48100 Kotka

2. REKISTERINPITÄJÄN EDUSTAJA HENKILÖTIETOASIOISSA

Nimi: Katja Piipari
Yritys: AT-Air Oy
Katuosoite: Korkeavuorenkatu 15
Postiosoite: 48100 Kotka

3. REKISTERIN NIMI

AT-Air Oy:n asiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään AT-Air Oy:n asiakasviestintään- ja markkinointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluviin tietoja:

Yritys
Nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yrityksen verkkosivut
Markkinointikiellot
Tiedot toivotuista yhteydenpitomuodoista

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen ostaessaan AT-Air Oy:n tuotteita.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä
sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN
TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

AT-Air Oy voi luovuttaa käyttäjätietoja voimassaolevan lain sallimissa rajoissa.
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti AT-Air Oy:n ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään siirretä
Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä
olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta
ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtävään mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS OIKASTA VIRHEELLINEN TIETO

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat AT-Air Oy:n markkinointirekisterissä olevat tiedot.
Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö AT-Air Oy:n edellä mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. AT-Air Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on toimitettu AT-Air Oylle. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää AT-Air Oylle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

10. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää AT-Air Oytä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun AT-Air Oy:n osoitteeseen.

11. LISÄTIETOJA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Jos rekisteröity haluaa lisää tietoja hänen henkilötietojensa käsittelystä AT-Air Oy:ssä, hän voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun osoitteeseen.